W pracy biura rekrutacji, kiedy opracowujemy pytania do wywiadu zastanawiamy się nad takimi, które w jakiś sposób zaskakują lub mogą zaskoczyć Kandydata. Nie chodzi tu o takie, które mają uniemożliwić Kandydatowi pływanie po powierzchni ani też takie, które pozwolą udzielić takiej odpowiedzi jaką chce usłyszeć rekruter  te wyeliminowaliśmy z naszej pracy już na samym początku istnienia biura.
Stosujemy pewną metodę pracy- trzymamy się jej a nawet ostatnio doktoryzujemy …
No po prostu pracujemy SMART-owo.
Mam na myśli takie pytania, które pozwalają Kandydatom na chwile się zatrzymać , spojrzeć na siebie i swoją karierę oraz na to jakim jest człowiekiem i jaką rolę pełni w organizacji, a nam dają szansę na zebranie większej ilości informacji niż oczywista odpowiedz bowiem wyobraź sobie rozmowę rekrutacyjną, w której dziś pada pytanie :
Kto jest Pana/Pani największym autorytetem biznesowym i dlaczego? Co ten człowiek ma co Pan/Pani chciałby mieć?
Na jakich wartościach opiera Pan swój system pracy? Jakie wartości są dla Pana/Pani najważniejsze w kontekście pracy i współpracy z innymi ludźmi/szefami/pracownikami ?

Te i inne zadają nasi konsultanci ?