101

W ciągu roku w warszatach otwartych wzięło udział 101 osób. W październiku 2019 roku na rynku zadebiutował mój podręcznik „Rekrutacja SMART” – przewodnik prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. To 60 stron pytań, narzędzi, które pozwalają efektywnie...